Bubblebird på Raftohuset

- Ofte får piecene navn av folk i gaten. Denne fikk navnet "Bubblebird", og det er i grunnen et bra navn. Plassert på Raftohuset på Menneskerettighetenes plass får den en ekstra dimensjon, sier Joy, om sitt eget verk.

Bubblebird på Raftohuset på Menneskerettighetenes plass. Gatekunst på Nygårdshøyden. Street art i Bergen.
 

"Bubblebird" må være en av de best plasserte piecene i Bergen. Barns rettigheter er den viktigste delen av Menneskerettighetene og Joys verk må sies å ha flere lag med symbolikk. Barn er ikke mini-mennesker med mini-rettigheter. Det betyr at alle nasjonale og internasjonale lover skal beskytte barn på lik linje med voksne. Vi vet at dette ikke er tilfelle i verden i dag. Syria er det stedet i verden hvor barn lider mest, og hvor Barnekonvensjonen blir oversett hver dag.

Bubblebird på Raftohuset på Menneskerettighetenes plass. Gatekunst på Nygårdshøyden. Street art i Bergen.

Raftoprisen 2016 ble tildelt den irakiske menneskerettighetsforkjemperen og lederen av Organization of Women's Freedom in Iraq (OWFI), Yanar Mohammad (55), for hennes arbeid for kvinner og minoritetsgrupper i det krigsherjede Irak.

Mohammed arbeider på tre nivå for å sikre rettighetene til sårbare grupper: hun driver opplæring om menneskerettigheter gjennom lokale organisasjoner over hele Irak og formidler informasjon om rettigheter og demokrati gjennom medier hun er redaktør for. Hun driver påvirkningsarbeid for menneskerettigheter både nasjonalt og internasjonalt, bygger nettverk og allianser i kampen mot vold, menneskehandel og seksuelt slaveri. Sammen med OWFI verner hun ofre for overgrep, inkludert de som skjer i regi av militsgrupper.

Joy er en svært kreativ og politisk engasjert bergensk gatekunstner som har arbeidet i byen siden slutten av 2013.

Mer Joy på bergenart.blogg.no:

* Fly Fishing

(tekst og foto: bergenart)

#joy #rafto #bergen #bergenart #gatekunst #streetart #foto #kunst #blog #høst #bubblebird

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits